Regulamin
Regulamin serwisu Cmp3.eu


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego Cmp3.eu zlokalizowanego pod adresem www.Cmp3.eu.

Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik deklaruje, że zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

1. POJĘCIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE1.1. Pojęcia

a) Regulamin - zbiór zasad regulujących warunki korzystania z portalu Cmp3.eu, zwanego dalej Serwisem oraz uprawnienia i obowiązki właściciela Serwisu, zwanego dalej Właścicielem.

b) Serwis - portal internetowy Cmp3.eu, zlokalizowany pod domenę internetową www.Cmp3.eu wraz ze wszystkimi subdomenami.

c) Właściciel - właściciel Serwisu

d) Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która dokonała rejestracji w systemie, otrzymując bezpłatny dostęp do usług i funkcjonalności oferowanych przez Serwis.

e) Profil Użytkownika - zbiór informacji o Użytkowniku. f) Konto Użytkownika - miejsce w bazie systemu, przyporządkowane Użytkownikowi podczas rejestracji, umożliwiające dostęp do funkcjonalności oraz modyfikację własnych danych.

g) Administrator - osoba posiadająca uprawnienia do modyfikacji lub usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem.

1.2. POSTANOWIENIA OGÓLNEa) Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

b) Dostęp do pełnych funkcjonalności serwisu wymaga rejestracji i założenia konta.

c) Korzystanie z serwisu polega na umożliwianiu wyszukiwania linków do plików, przez zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników serwisu, które znajdują się na zewnętrznych hostingach plików, lub też na zewnętrznych portalach internetowych. W serwisie cmp3.eu nie są hostingowane żadne materiały, które zostają wyszukane przez użytkownika serwisu za pośrednictwem wyszukiwarki na Cmp3.eu

d) Korzystając z serwisu, lub rejestrując się Użytkownik deklaruje akceptację każdego z punktów tego Regulaminu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych od Właściciela Serwisu

2. PRYWATNOŚÄ† UÅ»YTKOWNIKA2.1. Prywatność Użytkownika i ochrona jego danych osobowych jest dla Właściciela Serwisu sprawą najwyższej wagi. Administratorem danych uzupełnionych podczas rejestracji jest serwis Cmp3.eu. Dane przechowywane są w systemie z zachowaniem obowiązujących w prawie polskim standardów i zasad bezpieczeństwa oraz wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń technologicznych, uniemożliwiających ingerencję w dane osób trzecich.

2.2. Adres e-mail Użytkownika podawany podczas rejestracji nie będzie nikomu udostępniony i nie jest widoczny dla innych Użytkowników, o ile na własnym profilu ustawiono nieudostępnianie własnego adresu e-mail.

3. REJESTRACJA W SYSTEMIE I DOSTĘP DO SWOICH DANYCH3.1. Warunkiem przeprowadzenia poprawnej rejestracji i założenia konta w systemie jest podanie swoich danych osobowych oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.

3.2. Właściciel Serwisu zapewnia Użytkownikom dostęp do swoich danych, w szczególności do ich modyfikacji lub całkowitego usunięcia z systemu.

3.3. W przypadku chęci usunięcia konta z serwisu należy wysłać prośbę o usunięcie. Aby to zrobić należy uzupełnić formularz KONTAKT, podać w wiadomości login oraz adres email którego dotyczy prośba o usunięcie konta z portalu.

4. KORZYSTANIE Z SERWISU4.1. Użytkownikiem Serwisu może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

4.2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującym prawem, w szczególności zobowiązuje się do nie podejmowania działań bezprawnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, lub uznawanych powszechnie za nieetyczne, ponadto zobowiązuje się do nie umieszczania odnośników do stron, które mogą zawierać wyżej wymienione treści.

4.3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych innych osób, a także do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników.

4.4. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikacji wypowiedzi lub Kont Użytkowników, które budzą wątpliwości lub rażąco łamią zasady niniejszego Regulaminu, lub których działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu lub Właściciela.

4.5. Zabrania się rozsyłania za pośrednictwem wewnętrznej poczty nachalnych reklam (niezamawianych, przesyłanych bez uzyskania zgody Użytkownika Serwisu na ich otrzymanie), w tym reklam usług, towarów lub serwisów internetowych oraz wszelkich informacji uznawanych jako spam. Zgłoszone przez Użytkowników naruszenie tej zasady będzie skutkowało zawieszeniem lub usunięciem konta Użytkownika.

5. USŁUGI I FUNKCJONALNOŚÄ†


5.1. Serwis nie odpowiada za błędne wyniki wyszukania, lub też za ich skasowanie.
5.2. Portal Cmp3.eu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie, rozpowszechnianie, powielanie wyszukanych linków do plików.
5.3. Cmp3.eu nie odpowiada za poprawne i bezbłędne działanie wyszukanego pliku, za pośrednictwem wyszukiwarki. Wyszukiwarka podając wynik wyszukiwania nie sprawdza plików, użytkownik wykonując czynność wyszukiwania linków do określonych plików sam ponosi pełną odpowiedzialność za dany wynik wyszukiwania czyli za powstały link do pliku.

6. PRAWA AUTORSKIE


6.1. Serwis nie posiada praw autorskich do wyszukanych plików za pośrednictwem portalu cmp3.eu Prawa te posiadają osoby, które plik wgrały na zewnętrzny serwer. Cmp3.eu pośredniczy tylko i wyłącznie w możliwości wyszukiwania linków do tych plików w sieci internet.
6.2. Wszystkie wyszukiwane utwory zawarte w serwisie Cmp3.eu prezentowane są wyłącznie w celach promocyjnych, w serwisie nie są hostingowane żadne materiały, które zostają wyszukane przez użytkownika serwisu za pośrednictwem wyszukiwarki na Cmp3.eu.

6.3. Treści publikowane przez Użytkowników chronione są prawem autorskim należącym do autorów materiałów.

6.4. Użytkownik zakładając konto w serwisie, umieszczając swój wizerunek i publikując wszelkiego rodzaju materiały o charakterze autorskim, zgadza się na upublicznienie tychże informacji, wykorzystywanie ich do celów osobistych przez innych Użytkowników, a także magazynowanie tych informacji przez Cmp3.eu.

6.5 Użytkownik może korzystać z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi publikowanych przez Użytkowników w zakresie własnego użytku. Wykorzystywanie tych informacji w innym zakresie jest możliwe wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

7. ODPOWIEDZIALNOŚÄ†7.1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów publikowanych przez Użytkowników.

7.2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość stron, do których odsyłają jego Użytkownicy i jednocześnie daje pełną gwarancję na bezpieczne korzystanie z własnych zasobów.

7.3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich, a także za nieuprawnione użycie tekstu przez inne osoby lub rozpowszechnienie tekstu bez zgody autora.

7.4. Serwis Cmp3.eu nie udziela gwarancji na to, ze serwis będzie działać prawidłowo i bez przerw technicznych, do których zastrzega sobie prawo. Tym samym nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakich może doznać Użytkownik wskutek tych przerw, awarii lub błędów.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE8.1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, a ich wprowadzenie nastąpi poprzez aktualizację dokumentu. O istotnych zmianach w regulaminie Właściciel zobowiązuje się każdorazowo powiadomią Użytkowników na łamach Serwisu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.2. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące Regulaminu, a także funkcjonowania Serwisu Cmp3.eu należy zgłaszać w zakładce KONTAKTRegulamin pobierania plików

Strona Cmp3.eu udostępnia utwory o obniżonej jakości dźwiękowej w celu popularyzacji ich autorów oraz zachęcenia użytkowników do zakupu oryginalnego nośnika z muzyką prezentowanych wykonawców co jest zgodne z ustawa o prawie autorskim z dnia 1 sierpnia 2000 roku.

Wszystkie utwory, które zawarte są w serwisie nie są hostingowane w obrębie Cmp3.eu, wyszukiwane i prezentowane są wyłącznie w celach promocyjnych dla szeroko pojętego powszechnego dobra społecznego. Mają one zachęcić Użytkowników do zakupienia całego albumu danego artysty. Autorzy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie zasobów z serwerów zewnętrznych na których znajdują się wyszukiwane materiały. Korzystając z portalu, zgadzasz się z przestrzeganiem regulaminu. Pliki/materiały pobierasz na własną odpowiedzialność.

Strona istnieje tylko i wyłącznie dla promocji młodych talentów.

Słuchaj nas 24/7

Słucha Nas
37
Gra:
Autopilot
Audycja: Najlepsze Brzmienia
00:00:00
FIREBEAT - Andrzejki 2023 LIVE Mix
Jeśli chcesz otrzymać powiadomienia o rozpoczęciu transmisji zasubskrybuj kanał na youtube z dzwoneczkiem oraz obserwuj fanpage
Strefa90.pl - z Kodem rabatowym cmp3 taniej o 10%